Jan BENO

Bakalářská práce

Otočný podvozek pro rozchod 600 mm

Pivoting bogie for narrow gauge 600 mm
Anotace:
Práce pojednává o návrhu a výrobě netrakčního podvozku pro úzký rozchod 600 mm. Hlavní snahou byla minimalizace výrobních nákladů a jednoduchost provedení. Podvozky byly vyrobeny ve 2 prototypech a podrobeny úspěšnému zkušebnímu provozu. Poznatky ze zkušebního provozu reflektuje navržená optimalizovaná varianta v závěru práce.
Abstract:
Thesis is focusing on design and manufacturing of pivoting bogie for 600 mm narrow gauge railway. Main goals are cost effective design and easy manufacturing. Bogies were manufactured in 2 prototypes and succesfully passed through trial phase. Experiences from trial phase were reflected in optimized design.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Petr Heller, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENO, Jan. Otočný podvozek pro rozchod 600 mm. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Dopravní a manipulační technika

Práce na příbuzné téma