Bc. Tomáš Šmíd

Bachelor's thesis

Knihovna v jazyce Java pro práci s nástrojem pro virtualizaci

Java Library for Using Virtualization Tool
Abstract:
Cílem této práce je vytvořit knihovnu pro vzdálené ovládání virtuálních strojů v programovacím jazyce Java s využitím API virtualizačního nástroje Oracle VM VirtualBox. V první části práce jsou vystvětleny pojmy, jež se pojí s termínem virtualizace, a je zde blíže popsán virtualizační nástroj Oracle VM VirtualBox, který bude použit při vlastní realizaci knihovny. V druhé části je představen návrh knihovny …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to create a library for a remote control of virtual machines in the programming language Java with the usage of virtualization tool Oracle VM VirtualBox. In the first part of this thesis terms associated with the virtualization are explained. Also the virtualization tool Oracle VM VirtualBox is described in this part. In the second part the design together with the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2016
  • Supervisor: RNDr. Filip Nguyen
  • Reader: RNDr. Bc. Jonáš Ševčík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky