Linda Šutová

Master's thesis

Foreign trade transactions of a chosen company

Zahraničně obchodní operace v praxi vybrané firmy
Abstract:
Tato diplomová práce se zbývá zahraničně obchodními operacemi. Cílem práce je analyzovat zahraničně obchodní činnost vybrané firmy a shrnout rozdíly oproti tuzemským plněním. Dílčím cílem je zhodnotit obchodní činnost dané firmy a upozornit na možnou optimalizaci procesů.V teoretické části práce jsou diskutovány obecné souvislosti zahraničně obchodních operací, především obchodu se zbožím a službami …more
Abstract:
This thesis focuses on the foreign trade transactions. The goal is to analyze the business of the chosen company and to summarize the differences between inland and foreign transactions. The partial goal is to evaluate the activity of the chosen company and to point out opportunities for improvement. The general context of the goods and services trade is discussed in the theoretical part of the thesis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2018
  • Supervisor: Jaroslava Roubíčková
  • Reader: Václav Černý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71925