Bc. Markéta Chrápavá, DiS.

Bakalářská práce

Parafilie

Paraphilia
Anotace:
Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch sexuální preference. Hlavním cílem práce je zjištění povědomí respondentů o vybraných formách těchto poruch. Dále zkoumá postoje respondentů k osobám trpícím parafiliemi ve smyslu uznání parafilie jako choroby, odpovědnosti za případné sexuálně motivované trestné činy v souvislosti s parafiliemi, zařazení osob s nějakým druhem poruchy sexuální …více
Abstract:
Annotation: The bachelor’s thesis is focused on sexual orientation disorders. The main aim of this study is to assess the knowledge of selected types of these disorders. Furthermore, the attitude of responders to people with paraphilias as a disease, responsibility for sexually motivated criminal offences in the paraphilia context, and inclusion of people with sexual preference disorder into society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2016
  • Oponent: PhDr. Marie Zítková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra