Mgr. Hana Zábranská

Bakalářská práce

Terminology of waste management: structure and evolution

Terminology of waste management: structure and evolution
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá terminologií odpadového hospodářství a kontextem souvisejícím s touto oblastí. Hlavním cílem této práce je vytvořit dvojjazyčný česko-anglický glosář zaměřený na terminologii odpadového hospodářství. Teoretická část se zabývá terminologií jako disciplínou a typologií slovníků. Tato část rovněž obsahuje přehled o oblasti odpadového hospodářství, rozebírá terminologii …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with terminology of waste management and its background. The main aim of this thesis is to compile a bilingual unidirectional Czech-English glossary specifically focused on terminology of waste management. The theoretical part focuses on the discipline of terminology and on typology of dictionaries. This part also provides an insight into the field of waste management, discusses …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta