Bc. Petra Soukupová

Master's thesis

Nástroje regionální politiky krajů, analýza, komparace vybraných krajů

Regional policy tools of regions, analysis, comparison of selected regions
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou nástrojů regionálního rozvoje Karlovarského kraje a Plzeňského kraje a jejich následnou komparací. Komparace jsou provedeny na základě dat získaných analýzou, ale i dle indikátorů jako například HDP na osobu, průměrný věk, index stáří či hustota dopravní sítě v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku. Nástroje obou krajů jsou inspirovány institucionálními …more
Abstract:
The diploma thesis deals with an analysis of regional development tools in the Karlovy Vary Region and the Pilsen Region and their subsequent comparison. The comparisons are based on the data obtained through the analysis as well as the indicators such as GDP per capita, average age, age index or density of the transport network in each region and in the entire Czech Republic. Both regions' tools are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2023
  • Supervisor: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.
  • Reader: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.