Ing. Jan Baroch

Diplomová práce

Kosovská krize

Kosovo crisis
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o Kosovské krizi, která vyvrcholila v roce 1999. Za prvopočátek vztahů mezi Srby a Albánci lze považovat 6. století, kdy na Balkánský poloostrov začali pronikat Slovanské národy. Naproti tomu první zdokumentované osídlení Balkánu kmenem Ilyrů se datuje až do roku 2000 př.n.l. Pod nadvládou Byzantské říše Srbský národ přijímá pravoslavné vyznání. Naopak později pod správou …více
Abstract:
This thesis discusses Kosovo crisis, which culminated in 1999. The 6th century can be considered as the beginning of relations between Serbs and Albanians, when the Slavic peoples began to penetrate the Balkan Peninsula. By contrast, the first documented settlement of the Balkans by Ilyr folk dates back to 2000 BC. Under the Byzantine Empire supremacy Serbian nation accepts orthodox eastern – Greece …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
  • Oponent: Ing. Tomáš Teplík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma