Bc. Markéta Foltýnová

Diplomová práce

Bariéry bránící ženám v postupu na manažerské pozice ve vybrané organizaci

Barriers for women to reach managerial positions in selected organization
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku bariér bránících ženám v postupu na manažerské pozice ve vybrané organizaci. Cílem práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, která zní „Jaké bariéry brání ženám v postupu na manažerské pozice ve vybrané organizaci?“. Teoretická část se zabývá popisem manažerské pozice, včetně popisu stylů vedení. Dále popisuje koncepty genderu v organizaci a genderové …více
Abstract:
This thesis is focusing on the issues of barriers for women to reach managerial positions in a selected organization. The aim of the thesis is to answer the main research question: „Which barriers prevent women from reaching managerial positions in a selected organization?“. The theoretical part deals with the description of managerial position, including description of leadership styles. Next, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Pospíšilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií