Zdeněk Wilček

Master's thesis

Pokročilá měření na hybridní fotonické síti

Advanced Measurement Hybrid Photonic Network
Anotácia:
Diplomová práce s názvem Pokročilá měření na hybridní fotonické síti je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Na začátku teoretické části pojednává o optických zesilovačích. Druhá kapitola popisuje prvky WDM systémů. Následuje kapitola o technologii WDM-PON a závěr teoretické části se zaměřuje na hybridní PON systémy. V praktické části je provedeno testování polovodičových zesilovačů a vytvoření …viac
Abstract:
My diploma thesis entitled Advanced Measurement Hybrid Photonic Network is divided into two parts - theoretical and practical. The beginning of the theoretical part is dedicated to optical amplifiers. The second chapter describes components of WDM systems. The following chapter describes WDM-PON technology and the conclusion of theoretical part focuses on Hybrid PON networks. The practical part is …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedúci: Jan Látal
  • Oponent: Rastislav Róka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / odbor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika