Ing. Alfredo Mantovani Escalante

Master's thesis

The Sharing Economy: behaviour of young consumers

The Sharing Economy: behaviour of young consumers
Abstract:
Cílem diplomové práce „Sdílení ekonomiky: chování mladých spotřebitelů“ je analyzovat fenomén sdílení ekonomiky v sektoru ubytování na mladé spotřebitele z Peru. První část práce je zaměřena na literární rešerši dosavadních vědeckých prací na toto téma. Ve druhé části je uvedena empirická studie o chování spotřebitelů peruánských mladých spotřebitelů v oblasti využívání sdílení ekonomiky pro rezervaci …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “The Sharing Economy: Behaviour of Young Consumers” is to analyze the sharing economy phenomenon in the accommodation sector on young consumers from Peru. The first part of the thesis is concentrated on the literature review of the existing academic papers about the topic. In the second includes an empirical study about the consumer behavior of the Peruvian young consumers …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jana Švecová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economy and Management / Business Management (Eng.)