Theses 

Rekvalifikace a profesní kvalifikace v oboru gastronomie – Bc. Dita Ochmannová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Dita Ochmannová

Bakalářská práce

Rekvalifikace a profesní kvalifikace v oboru gastronomie

Retraining and Vocational Qualification as a Part of the Lifelong Learning in Gastronomy

Anotace: Cílem mé bakalářské práce je vysvětlení změn v rekvalifikacích. Dále porovnání délky a obsahu rekvalifikačních kurzů v gastronomii (Barman, Složitá obsluha hostů, Příprava teplých pokrmů, Příprava minutek, Příprava pokrmů studené kuchyně, Číšnické práce, Kuchařské práce) před a po novelizaci zákona č. 179/2006 Sb. A taktéž porovnání rekvalifikace Barman pro dospělé účastníky, a specializace Barman pro žáky odborných škol a jejich výukových metod. Moje práce obsahuje v teoretické části informace o náplních vybraných rekvalifikací, jejich ukončení a uplatnění na trhu práce. V praktické části jsem se zaměřila na srovnání žáků odborného učiliště – obor vzdělání číšník a klientů rekvalifikačního kurzu ukončeného profesní kvalifikací Složitá obsluha hostů.

Abstract: The aim of my bachelor thesis is to explain changes in requalification courses. The comparison between the length and the content of the requalification courses in gastronomy such as: (Bartender, Customer Service , Preparation of Warm Meals, Preparation of the „Minute-Dishes“, Preparation of „ Cold Dishes“, Waiting Occupation, Cook Occupation) before and after the amendment to a law 179/2006 Sb. And last but not least, I also cocentrate on the comparison between the requalification course Bartender/Barman provided to adults and to the vocational school students and their teaching methods. The theoretical part of my thesis covers the information about the content of these particular requalification courses , their termination and their use on the labour market. The practical part is focused on comparison between the vocational school students with the specialization Waiter and requalification courses students completed with a profesional qualification : Sophisticated Customer Service.

Klíčová slova: rekvalifikace, profesní kvalifikace, autorizovaná osoba, státní zkouška, s uplatnitelností na trhu práce v zahraničí jako formu celoživotního učení dospělých.retraining, professional qualification, authorized person, state exam, with the ability to find work abroad as a form of lifelong adult learning.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:06, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz