Lenka Kouřilová

Bakalářská práce

Využití Ramanovy spektroskopie pro stanovení vybraných kvalitativních parametrů syrovátky

Application of Raman Spectroscopy for Determination of Whey Qualitative Parameters
Anotace:
Tato práce se zabývá využitím Ramanovy spektroskopie pro stanovení kvalitativních parametrů syrovátky. První část je zaměřena na popis syrovátky, její chemické složení, základní rozdělení dle způsobu získávání, technologii získávání a praktické použití syrovátky v potravinářství. Dále je stručně charakterizována Ramanova spektroskopie, její historie, obecný princip a techniky zesílení. Na závěr se …více
Abstract:
This thesis is focused on application of Raman spectroscopy to determine the qualitative parameters of whey. First part describes the chemical composition of whey, the methods of processing and the practical use of whey in the food industry. Second part is focused on the Raman spectroscopy, the history, the general principle and the technology of increase. Finally, the work explains the interpretation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martina Bučková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kouřilová, Lenka. Využití Ramanovy spektroskopie pro stanovení vybraných kvalitativních parametrů syrovátky. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Chemie a technologie potravin