PhDr. BcA. Darina Hlinková, Ph.D.

Disertační práce

Zprostředkování umění seniorům. Doprovodný muzejní edukační program pro seniory 55+ vystavěný na principech kanadské fototerapie

Interpretation of Art to Seniors: Supplementary Museum Educational Program for Seniors 55+ Based on the Principles of Canadian Phototherapy
Anotace:
Disertační práce Zprostředkování umění seniorům: Doprovodný muzejní edukační program pro seniory 55+ vystavěný na principech kanadské fototerapie vychází z kanadské fototerapeutické metody Judy Weiser, kterou transformuje vzhledem k edukačním a artefiletickým cílům do prostředí muzejního vzdělávání. Tato disertační práce nejdříve specifikuje, vymezuje a definuje pojmy z oblasti arteterapie, artefiletiky …více
Abstract:
This PhD thesis, called Interpretation of Art to Seniors: Supplementary Museum Educational Program for Seniors 55+ Based on the Principles of Canadian Phototherapy, is inspired by Canadian phototherapeutic methods, invented by Judy Weiser. This PhD thesis defines and determines subjects and terminology from art-therapy, artefiletics and phototherapy according to Judy Weiser´s approach and her five …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2014
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D., doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta