Mgr. Tomáš Kadlec

Diplomová práce

Vybrané následky porušení daňových povinností z pohledu daňového a trestního práva

Selected Consequences of Breach of Tax Duty from the Tax and Criminal Point of View
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena především na nepříznivý následek porušení daňové povinnosti v podobě daňového penále, jeho charakteristiku a limitaci jeho výše v porovnání se sankcemi v trestním řízení. V souvislosti s problematikou následků porušení daňových povinností bude v práci pojednáno o daňové i trestní odpovědnosti, které budou srovnávány. Významným pro tuto práci bude též rozbor zásady ne bis …více
Abstract:
The thesis is focused on unfavorable consequences of breach of tax duty with emphasis on tax penalty, its characteristics and limitation of its amount in compare with criminal punishments. Relating to the breach of tax duties it will be discussed about tax and criminal responsibility which will be compared. The essential part of the thesis will also be an analysis of the ne bis in idem principle and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta