Michaela Pavlíková

Bakalářská práce

Tvorba projektu vzdělávací akce pro zaměstnance nestátní neziskové organizace AREKA ZO ČSOP

Designing educatinal activity for employees of non-governmental organisation AREKA ZO ČSOP
Anotace:
Tato práce si klade za cíl uvést čtenáře do problematiky tvorby projektu vzdělávací akce. Dále pak jej vést od tvorby analýzy vzdělávacích potřeb, přes stanovení cílů, samotné realizace až po evaluaci. Výsledným efektem by měla být jeho schopnost samostatně sestavit vzdělávací projekt na míru dle individuálních požadavků své organizace. Dílčím cílem je na základě teoretického ukotvení kroků vážících …více
Abstract:
Authoress focusses on questions of designing educational activity. She proceeds from analysis of educational needs and setting aims to realizations and evaluation of educational activity. Readers then should be able to prepare educational project according to individual requests of their own organization. Theoretical basis is joined with practical example. Authoress prepares educational activity project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: Dita Palaščáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.