Veronika Michalcová

Bakalářská práce

Ochutnejte Českou republiku - Czech Specials

Taste the Czech Republic - Czech Specials
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je prověřit realizaci projektu Czech Specials v praxi. Práce je rozdělena do 4 kapitol. První kapitola pojednává o významu gastronomie, marketingu a kvality. Druhá kapitola je rovněž teoretická a je zaměřena na historii a charakteristiku české kuchyně. Ve třetí kapitole je představen projekt Czech Specials. Poslední kapitola obsahuje vyhodnocení průzkumu certifikovaných …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is look into realization of project Czech Specials in practise. The thesis is divided into 4 chapters. The first chapter deal with the importance of gastronomy, marketing and gastronomy. The second one is also theoretical and is focesed on the history and characteristics of the czech cuisine. In the third chapter, there is presented the project Czech Specials. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Lena Mlejnková
  • Oponent: Klára Zachariášová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25688

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj