Bc. Markéta Procházková

Bakalářská práce

Pronombres personales en el chat español

Personal Pronouns on the Spanish Chat
Abstract:
The thesis deals with the issue of personal pronouns in Spanish language and with their usage in internet chat rooms. It consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part gives us a general characteristic, and the practical part analyses the personal pronouns in particular text.
Abstract:
Práce se zabývá problematikou osobních zájmen a jejich použitím v současné španělštině, konkrétně na chatu, který je specifickým způsobem komunikace na Internetu. Skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část podává obecnou charakteristiku, v části praktické jsou analyzována osobní zájmena v příslušném textu.
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma