Bc. Kateřina Pešková

Bakalářská práce

Bezbariérové nemocnice pro osoby se sluchovým postižením

Barrier free Hospital for people with hearing impairment
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá bezbariérovými nemocnicemi pro osoby se sluchovým postižením. Hlavním cílem práce je zvýšit povědomí společnosti o existenci projektu Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící. Práce je rozdělena do tří kapitol. První dvě kapitoly jsou teoretické a zaměřují se na objasnění termínu sluchové postižení, popis kompenzačních pomůcek a komunikačních systému osob se sluchovým postižením …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with barrier free hospitals for hearing impaired people. Main goal is to raise awareness about existence of project Barrier free Hospitals. Thesis is split into three chapters. First two chapters outline terms, such as hearing impairment and description of compensatory aids and communication systems for hearing impaired people. Second chapter describes interpretive services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika