Bc. Katarína Poláková Gamčíková

Diplomová práce

Komparácia optimálnych výživových hodnôt v etapách života ženy

Comparison of optimal nutritional values in the stages of a woman's life
Abstract:
The diploma thesis deals with the healthy nutrition of women in the context of informing on this issue on the Internet. Its aim is to compare how they inform about the optimal nutritional values ​​at the different stages of the life of the Slovak women's health website, which also deal with the topic of healthy nutrition. The work consists of three chapters. The first is theoretical and characterizes …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá zdravou výživou žien v kontexte informovania o tejto problematike na internete. Jej cieľom je porovnať, ako informujú o optimálnych výživových hodnotách v rôznych etapách života ženy slovenské internetové stránky o zdraví, ktoré sa venujú aj téme zdravej výživy. Prácu tvoria tri kapitoly. Prvá je teoretická a charakterizuje optimálnu výživu pre jednotlivé etapy života ženy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/fi6qe/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Ing. Sylva Skupinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství

Práce na příbuzné téma