Mgr. Simona SROVNALÍKOVÁ

Diplomová práce

Role image v corporate identity organizace

IMAGE IN CORPORATE IDENTITY OF COMPANY
Anotace:
Tiskárna Grafico vznikla v roce 1995 a za dobu existence získala významnou pozici na polygrafickém trhu nejen v Moravskoslezském kraji, kde sídlí. Firma se díky nárůstu personálu a přijetím nového ředitele potýká s nesystematičností interní komunikace. Majitel Grafico by rád zvýšil počet zákazníků, ale netuší , jaká je image firmy z hlediska externí komunikace se zákazníky a dodavateli. Tato diplomová …více
Abstract:
Grafico printing works were estabilished in 1995 and during the existence won an important position in a printing trade not even in Moravian-Silesian region, where the printing house is. Thanks to grow of the employees and acception of the new general manager, company is battling with fragmentariness of the internal communications. The owner of the Grafico company would like to advance the number of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009
Identifikátor: 10630

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Olga Jurášková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SROVNALÍKOVÁ, Simona. Role image v corporate identity organizace. Zlín, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.