Theses 

Strategic analysis of the selected company – Monika Vajnerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Monika Vajnerová

Bakalářská práce

Strategic analysis of the selected company

Strategická analýza vybrané společnosti

Anotace: Cílem této bakalářské práce je provést strategickou analýzu maloobchodního řetězce BILLA, spol. s.r.o. a základě jejích výstupů formulovat strategická doporučení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány typické nástroje, metody a postupy, které zkoumají vlivy vnějšího prostředí a vnitřní zdroje podniku. V praktické části je nejprve vypracována analýza PESTLE, která se zaměřuje na nejvýznamnější vlivy z hlediska politických, ekonomických, sociálních, technologických, legislativních a environmentálních faktorů. Dále je provedena podrobná analýza odvětví, do něhož vybraná společnost patří, analýza stávající konkurence a situace na trhu. Poté následuje vypracování analýzy vnitřních zdrojů podniku, do nichž spadá především zhodnocení finanční situace podniku, marketingové strategie a produktového portfolia privátních značek společnosti. Na závěr jsou všechny poznatky dílčích analýz přehledně shrnuty do SWOT analýzy a byla formulována strategická doporučení pro společnost.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is to analyse the strategy of the Czech grocery retailer BILLA Ltd. and to formulate strategic suggestions based on the outputs of the strategic analysis. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part includes common strategic models and methodology which are used for strategic analysis. The practical part includes, firstly, the PESTLE analysis, which focuses on main impacts of the political, economic, social, technological, legislative and environmental factors. This analysis if followed by in-depth analysis of the grocery retailing market sector, the existing competition and assessment of the current market situation. Further analysis aims at evaluation of the companys inner sources, more specifically its financial health, marketing strategy and private label product portfolio. In the conclusion, the outputs of all detail analysis are summarized in the final SWOT analysis and final recommendations are suggested.

Klíčová slova: Strategická analýza, BILLA ČR, SWOT analýza, Porterův model pěti sil, PESTLE, obchod s potravinami, BILLA, spol. s.r.o., potravinový řetězec, maloobchodní prodej

Keywords: Porters five forces model, grocery store, grocery retailer, retailing, SWOT analysis, PESTLE, BILLA Ltd., Strategic analysis, BILLA CZ

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Jindřich Špička
  • Oponent: Josef Krause

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70194


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:59, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz