RNDr. Martin Husák

Disertační práce

Prediction of Network Attacks in Collaborative Environment

Prediction of Network Attacks in Collaborative Environment
Anotace:
Dizertační práce představuje výsledky výzkumu v oblasti predikce kyberútoků v kolaborativním prostředí. Predikce dalšího postupu útočníka je jedním z klíčových konceptů takzvaného situačního povědomí v kyberbezpečnosti, procesu sběru informací o prostředí, porozumění datům a odhadu vývoje situace v budoucnosti. Současný stav poznání se převážně zaměřuje na problematiku predikce útoků na základě pozorování …více
Abstract:
This thesis presents research on predicting cyber attacks in a collaborative environment. Predicting the next move of an adversary is one of the key concepts in so-called cyber situational awareness, a process of continuous gathering of information about the cyber environment, understanding the data, and projecting the situation into the future. State of the art research is mostly focused on predicting …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.
  • Oponent: Prof. Shanchieh Jay Yang, Univ.-Prof.Dr. Gerald Quirchmayr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky