Michal LIŠKA

Bakalářská práce

Využití plynového tepelného čerpadla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektech bydlení

Use of gas heat pump for heating purpose and prepare the warm water in housing objects
Anotace:
Tato práce je zaměřena na tepelná čerpadla, na jejich princip funkce, jednotlivé části a zdroje nízkopotenciálního tepla. Jsou zde popsány hlavní rozdíly absorpčních a kompresorových plynových tepelných čerpadel. Dále se v práci zabývám jejich porovnáním s elektrickými tepelnými čerpadly a shrnutím jejich výhod a nevýhod při použití k vytápění a přípravě teplé vody v objektech bydlení.
Abstract:
The thesis focuses on heat pumps, their function principle, individual parts and sources of low-potential heat. The work presents a description of the main differences between absorption and compressor gas heat pumps and a comparison with electric heat pumps. The summary explains the advantages and disadvantages of heat pumps when they are used for heating and hot water preparation in residential buildings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIŠKA, Michal. Využití plynového tepelného čerpadla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektech bydlení. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/