Bc. Jaroslav Kytlica

Bakalářská práce

Časový průběh péče o pacienta na pracovišti NM

Time course of patient care at NM workplace
Anotace:
Bakalářská práce Časový průběh péče o pacienta na pracovišti Nukleární medicíny (dále jen NM) je dělena na dvě části. Teoretická část uvádí základní informace o nukleární medicíně a o faktických výkonech, které se provádí na pracovišti Kliniky radiologie a nukleární medicíny Fakultní nemocnice Brno (dále jen KRNM FN Brno). V praktické části je zahrnut vlastní výzkum. Ten byl proveden za pomoci dotazníků …více
Abstract:
The bachelor thesis Time process of patient care on workplace of the Nuclear medicine (further NM only) is divided into two parts. The theoretical part deals with basic information nuclear medicine and objective outputs accomplished on the Clinic of Radiology and Nuclear Medicine based on Faculty Hospital in Brno (further KRNM FN Brno only). The practical part contains research realized according to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 10. 2018
  • Vedoucí: Hana Holíková
  • Oponent: MUDr. Igor Černý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent