Bc. Kristýna Čepelová

Master's thesis

Quantification of the impact of rent deregulation on the price development in the real estate market: a model approach

Quantification of the impact of rent deregulation on the price development in the real estate market: a model approach
Abstract:
Tato diplomová práce si klade za cíl kvantifikovat dopady deregulací nájemného na ceny na trhu nemovitostí. K tomu účelu byly použity dva modelové přístupy; konkrétně ARIMAX model a VAR model s exogenní proměnnou. Dopady byly odhadovány zvlášť pro všech 14 krajů České republiky. Analýzy jsou provedeny na čtvrtletních datech za období 1999-2017 a pro získání co nejpřesnějších odhadů byly vytořeny dvě …more
Abstract:
The thesis aims to quantify the impact of rent deregulation on property prices. Using different model approaches (namely ARIMAX and VAR model with an exogenous variable), the impacts are estimated for fourteen regions of the Czech Republic. The analysis is performed on quarterly data covering the period 1999-2017. Using two different settings of the intervention variable, the thesis aims to provide …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2022
  • Supervisor: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D. et Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Mathematical and Statistical Methods in Economics / Mathematical and Statistical Methods in Economics