Jan Moucha

Bakalářská práce

The Use of Aspect and Tense in the Language of Basketball Commentary

Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá gramatickými kategoriemi slovesného času a aspektu a jejich použití v jazyce současných televizních komentářích basketbalu. V první části práce jsou vymezeny gramatické kategorie slovesného času a aspektu. Dále jsou představeny možné kombinace času a aspektu a způsoby, jakým tyto kombinace vyjadřují děj v angličtině. Poté jsou uvedeny obecné stylistické prvky stylu sportovních …více
Abstract:
The thesis deals with the grammatical categories of tense and aspect and their usage in the language of contemporary television basketball commentary. In the first part of the thesis, tense and aspect are defined as grammatical distinctions of an English verb, and the possible combinations of tense and aspect are introduced along with the ways these combinations express action. Furthermore, general …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Anna Milichovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Moucha, Jan. The Use of Aspect and Tense in the Language of Basketball Commentary. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická