Mgr. Eliška Chadimová

Diplomová práce

Populační vývoj města Poličky v letech 1800 - 1909

Population Development in the Eastbohemian Town of Polička in the 19th Century
Anotace:
Práce se zabývá populačním vývojem města Poličky v letech 1800-1909. Na základě anonymní excerpce dat z katolických matrik je sledován vývoj sňatečnosti, porodnosti a úmrtnosti. Kromě základních otázek se práce zaměřuje i na některé hlubší sondy (den svatby, den křtu, sociální postavení snoubenců, úmrtnost dvojčat, příčiny úmrtí). Zvláštní pozornost je věnována problematice svobodných matek a nemanželských …více
Abstract:
The work looks at the population development in the town of Polička in 1800-1909. Based on anonymous data excerpts from catholic parish registers the progression of marriage, birth and death rates is monitored. In addition to the fundamental questions the work also focuses on some deeper research (date of wedding, date of baptism, the social status of spouses, the death rate for twins, cause of death …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chadimová, Eliška. Populační vývoj města Poličky v letech 1800 - 1909. Pardubice, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická