Mgr. Eliška Chadimová

Master's thesis

Populační vývoj města Poličky v letech 1800 - 1909

Population Development in the Eastbohemian Town of Polička in the 19th Century
Abstract:
Práce se zabývá populačním vývojem města Poličky v letech 1800-1909. Na základě anonymní excerpce dat z katolických matrik je sledován vývoj sňatečnosti, porodnosti a úmrtnosti. Kromě základních otázek se práce zaměřuje i na některé hlubší sondy (den svatby, den křtu, sociální postavení snoubenců, úmrtnost dvojčat, příčiny úmrtí). Zvláštní pozornost je věnována problematice svobodných matek a nemanželských …more
Abstract:
The work looks at the population development in the town of Polička in 1800-1909. Based on anonymous data excerpts from catholic parish registers the progression of marriage, birth and death rates is monitored. In addition to the fundamental questions the work also focuses on some deeper research (date of wedding, date of baptism, the social status of spouses, the death rate for twins, cause of death …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Chadimová, Eliška. Populační vývoj města Poličky v letech 1800 - 1909. Pardubice, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická