Mgr. Václav Krupička

Bachelor's thesis

Příprava nových řidičů v České republice - porovnání s přípravou řidičů v zahraničí

Preparation of new drivers in the Czech Republic - comparison with driver training abroad
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou účasti začínajících mladých řidičů v provozu na pozemních komunikacích. Je zde popsána příprava nových řidičů v České republice a v zahraničí. Jsou zde řešeny možné změny v systému výuky a výcviku nových řidičů v České republice.
Abstract:
This thesis deals with the involvement of young novice drivers in road traffic. It describes the development of new drivers in the Czech Republic and abroad. They are dealt with possible changes in the teaching and training of new Czech Republic.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta