Bc. Anna Čmelíková

Diplomová práce

Prostorové kompozice českých a slovenských autorů: Analýza vybraných skladeb z přelomu 60. a 70. let 20. století

Space Compositions of Czech and Slovak Authors: Analyses of Selected Compositions from Turn of 60th and 70th Years of the 20th Century
Anotace:
Práce se bude zabývat prostorovými kompozicemi českých a slovenských autorů z přelomu 60. a 70. let 20. století. Nejprve vymezíme samotný pojem prostorové kompozice. Téma vyžaduje také kapitolu, v níž bude objasněna základna pro vznik českých a slovenských prostorových kompozic. Hlavní část práce bude tvořena analýzou čtyř prostorových skladeb, které jsou vybrány s ohledem na zaměření práce. Jedná …více
Abstract:
This thesis will deal with space compositions of Czech and Slovak authors from turn of 60th and 70th years of the 20th century. At first we will define space composition. This topic also needs a chapter, in which we will clarify a base for formation of Czech and Slovak space compositions. The main part of this thesis will be analysis of four space compositions, which are chosen according to the topic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta