Bc. Veronika Hanzelyová

Bakalářská práce

Etika ako prekážka firiem v aplikácii neuromarketingu

Ethics as an Obstacle for Companies to Apply Neuromarketing
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is Ethics as an Obstacle for Companies to Apply Neuromarketing. The aim of this thesis is to highlight the opportunities and benefits of neuromarketing in marketing communication. On the other hand show the ethical issues related to neuromarketing. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and clarify concepts like neuromarketing, the most common …více
Abstract:
Témou bakalárskej práce je neuromarketing ako prekážka firiem v aplikácii neuromarketingu. Cieľom práce je poukázať na možnosti neuromarketingu a jeho prínosy v marketingovej komunikácii a na druhej strane ukázať aj etické problémy súvisiace s neuromarketingom. Práca je rozdelená do dvoch častí. Prvú časť tvoria teoretické východiská, ktoré ozrejmujú pojmy ako neuromarketing, najpouživanejšie zobrazovacie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní