Mgr. Monika Petrásková

Master's thesis

Právní postavení spotřebitele na trhu s elektřinou

Legal Situation of Consumers on the Electricity Market
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného postavení spotřebitele na trhu s elektřinou v České republice. První část práce poskytuje základní charakteristiku elektřiny a trhu s elektřinou z pohledu spotřebitele. Důraz je kladen především na práva, jež zákon přiznává spotřebitelům na jejich ochranu. Závěry a analýzy z první části diplomové práce slouží jako základ pro druhou část, která je zaměřena …viac
Abstract:
This thesis analyzes the recent legal situation of consumers in the Czech electricity market. The first part of the thesis describes the basic characteristics of electricity and the electrical market from the consumer’s point of view. The emphasis is placed on rights that are provided to consumers for their protection. The conclusions and analyses from the first part of this thesis serve as the basis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedúci: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Antonín Panák, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta