Bc. Jaroslava Janoušková

Diplomová práce

Porucha pozornosti s hyperaktivitou na střední škole

Attention Deficit Hyperactivity Disorder at the Secondary School
Anotace:
Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu poruchy pozornosti s hyperaktivitou na úspěšnost středoškolského studia. Teoretická část je zaměřena na poruchy pozornosti s hyperaktivitou, na její terminologické vymezení, etiologii, symptomatologii a terapii. Je zde popsán legislativní rámec péče, vzdělávání a výchova žáků se syndromem ADHD a možnosti ovlivňování projevů ADHD. Dále je zde popsána osobnost …více
Abstract:
This diploma thesis evaluates the influence of attention deficit hyperactivity disorder on the success of secondary studies. Theoretical part is focused on attention disorder with hyperactivity, in its terminology delimitation, etiology, symptomatology anfd terapy. In this part, the legislative frame of care, education and trainig of students with ADHD syndrom and options of interaction ADHD influences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janoušková, Jaroslava. Porucha pozornosti s hyperaktivitou na střední škole. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN