Helena DOBŘANSKÁ

Bachelor's thesis

Komparace prezidentských voleb T.G. Masaryka v letech 1918, 1920, 1927, 1934

Comparison of the presidential elections T.G. Masaryk in the years 1918, 1920, 1927, 1934
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je Komparace prezidentských voleb T. G. Masaryka v letech 1918, 1920, 1927, 1934. V úvodní části je představena osobnost T. G. Masaryka v české politice a postavení prezidenta v politickém systému 1. Československé republiky. Jádrem práce je průběh prezidentských voleb v jednotlivých volebních obdobích 1918-1920 , 1920-1927 , 1927-1934 , fenomén tzv. hradu a jeho vliv na československou …viac
Abstract:
The theme of my final work is the Comparison of presidential election of T.G Masaryk in years 1918,1920,1927,1934. The first part of my work introduces T.G Masaryk as a personality in Czech politics and as the president of Czechoslovakia republic. The main part of my theses is the process of president´s elections in specific election seassons 1918-1920 , 1920-1927 , 1927-1934, so called Castle phenomenon …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011
Zverejniť od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedúci: PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOBŘANSKÁ, Helena. Komparace prezidentských voleb T.G. Masaryka v letech 1918, 1920, 1927, 1934. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty od Philosophy

Bachelor programme / odbor:
Political Science / Politologie (dvouoborové) - Společenské vědy (dvouoborové)