Kristýna DUŠKOVÁ

Bakalářská práce

Urbární rejstříky arcibiskupského panství Týn nad Vltavou 1719-1723

Urbary of archbishopric domain Týn nad Vltavou in the years 1719-1723
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá urbáři vltavotýnského panství v letech 1719 až 1723. Zahrnuje obecnou definici urbářů jakožto důležitých historických pramenů a zároveň detailně popisuje, zkoumá a porovnává urbáře vltavotýnského panství z diplomatického hlediska. Dále práce popisuje historii, vývoj a hospodářskou situaci panství v raném novověku. Součástí práce je edice urbáře z roku 1719 a tabulky …více
Abstract:
This Bachelor Thesis focuses on the urbaria of the domain Týn nad Vltavou in the years 1719 to 1723. It includes a general definition of urbaria as important historical sources and at the same time describes, examines and compares the urbaria of this domain from diplomatic point of view in detail. This thesis further describes the history, development and economic situation of said domain in early …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUŠKOVÁ, Kristýna. Urbární rejstříky arcibiskupského panství Týn nad Vltavou 1719-1723. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses pxf30e pxf30e/2
15. 8. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
15. 8. 2018
Bulanova, L.
16. 8. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.