Kristýna DUŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Urbární rejstříky arcibiskupského panství Týn nad Vltavou 1719-1723

Urbary of archbishopric domain Týn nad Vltavou in the years 1719-1723
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá urbáři vltavotýnského panství v letech 1719 až 1723. Zahrnuje obecnou definici urbářů jakožto důležitých historických pramenů a zároveň detailně popisuje, zkoumá a porovnává urbáře vltavotýnského panství z diplomatického hlediska. Dále práce popisuje historii, vývoj a hospodářskou situaci panství v raném novověku. Součástí práce je edice urbáře z roku 1719 a tabulky …more
Abstract:
This Bachelor Thesis focuses on the urbaria of the domain Týn nad Vltavou in the years 1719 to 1723. It includes a general definition of urbaria as important historical sources and at the same time describes, examines and compares the urbaria of this domain from diplomatic point of view in detail. This thesis further describes the history, development and economic situation of said domain in early …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 7. 2018

Thesis defence

 • Supervisor: doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DUŠKOVÁ, Kristýna. Urbární rejstříky arcibiskupského panství Týn nad Vltavou 1719-1723. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses pxf30e pxf30e/2
15. 8. 2018
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
15. 8. 2018
Bulanova, L.
16. 8. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.