Andrea Stratilová

Diplomová práce

Investice v ČR ve vztahu k HDP

Investing in the Czech Republic in relation to GDP (Gross Domestic Product)
Anotace:
Cílem práce bylo zjistit vztah mezi investicemi a hrubým domácím produktem (HDP v České republice. V teoretické části byly stručně popsány související pojmy, dostupná makroekonomická data a použité metody k analýze vztahu investic a HDP. Vzájemné souvislosti ukazatelů byly testovány pomocí regresní a korelační analýzy. K mezinárodnímu srovnání byla dále použita beta konvergence a Giniho koeficient …více
Abstract:
The purpose of this thesis was to investigate the relation between investments and gross domestic product (GDP)in the Czech Republic. The theoretical part briefly described appropriate definitions, accessible macroeconomic data and methods used for analyzing the relation between investments and GDP. For testing there were used regression and correlation analyses. For international comparison were used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Jitka Bartošová
  • Oponent: Vladislav Bína

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37813