Mgr. Eva Kostolanská

Bakalářská práce

Souvislost mezi locus of control a medicínsky nevysvětlenými symptomy

The Relationship Between Locus of Control and Medically Unexplained Symptoms
Anotace:
S přibývajícím počtem pacientů s medicínsky nevysvětlenými symptomy (MUS) roste i důležitost informací, které objasňují jejich vznik a jejich průběh. Cílem této bakalářské práce bylo ověřit, zda může být změna intenzity MUS vysvětlena pomocí interních či externích přesvědčení člověka o jeho zdraví odpovídající dimenzím konstruktu multidimenzionálního health locus of control (MHLoC). Výzkumný soubor …více
Abstract:
With the increasing number of patients with medically unexplained symptoms (MUS), the importance of information that clarifies their origin and progression is increasing. The aim of this bachelor thesis was to verify whether the change in intensity of MUS can be explained by internal or external human health beliefs corresponding to the dimensions of the construct of the multidimensional health locus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Jabůrek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií