Mgr. Martina Karpetová

Bakalářská práce

The process of setting goals with a focus on developing language skills

The process of setting goals with a focus on developing language skills
Anotace:
Bakalářská práce „Proces stanovování cílů se zaměřením na rozvoj jazykových dovedností“ zkoumá použití teorií stanovování cílů v akademickém prostředí s důrazem na osvojování cizího jazyka. Soustředí se na jednotlivé fáze procesu stanovování cílů a jejich aspekty. Cílem práce je zjistit míru použitelnosti existujících přístupů v procesu stanovování cílů v kontextu osvojování cizího jazyka. Teoretická …více
Abstract:
The bachelor thesis “The process of setting goals with a focus on developing language skills” deals with the application of goal-setting theories in the academic environment related to foreign language learning. It focuses on the individual stages of the goal-setting process and their aspects. The aim of the thesis is to find the degree of usefulness of the known approaches in the context of foreign …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta