Mgr. Iva Šašinková

Bakalářská práce

Švýcarská konfederace, Evropská unie: federalistické prvky politických systémů

Swiss Confederation, European Union: Federal Features of Political Systems
Anotace:
Předkládaná práce „Švýcarská konfederace, Evropská unie: federalistické prvky politických systémů“ si klade za cíl vymezit federalistické rysy Švýcarské konfederace, tedy subjektu, který je téměř ideálním příkladem federativního uspořádání, a provést analýzu Evropské unie jako útvaru, jehož federalistická povaha je naopak obtížněji uchopitelná. Práce se zabývá teoretickým vymezením federalismu, jeho …více
Abstract:
The presented thesis „Swiss Confederation, European Union: the Federalistic Features of the Political Systems“ aims to define the federalistic features of the Swiss Confederation, which is almost an ideal example of federative form and to carry out an analysis of the European Union as an system with less concrete federal character vice versa. The thesis deals with the theoretical definition of federalism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií