Bc. Jakub Raus

Diplomová práce

Lean Approach to Improving User Experience

Lean Approach to Improving User Experience
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vylepšení uživatelského prožitku a uživatelského rozhraní pro komunitní webový portál domácích pivovarníků, s využitím metod lean přístupu. Práce popisuje celý proces od uživatelského výzkumu až po návrh nového uživatelského rozhraní, včetně testování použitelnosti na interaktivních prototypech.
Abstract:
The goal of this thesis is to create a proposal of user experience and user interface improvement for a homebrewing community website, with incorporation of the lean approach. The thesis describes the entire process from the user research to the final user interface design and usability testing of the interactive prototypes.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Pevný
  • Oponent: RNDr. Tomáš Obšívač

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky