Nicola BALOGHOVÁ

Bachelor's thesis

Sociologie turismu a konstrukce kolektivních identit ve světě pozdní modernity

Sociology of tourism and collective identities construction in the world of late modernity
Abstract:
Cílem zamýšlené bakalářské práce je prozkoumat platnost teze Zygmunta Baumana, že v době tzv. tekuté modernity ztrácejí kolektivní identity svou samozřejmost a že se jejich produkce a reprodukce stává nesnadným úkolem. Tato platnost bude prozkoumána v rámci dílčí případové studie týkající se vztahu mezi turismem a národními či areálovými autoidentifikacemi, tedy kolektivními identitami v subjektivním …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to examine the validity of Zygmunt Bauman thesis, which states that at the time of liquid modernity, collective identities lose their obviousness and their production and reproduction becomes a difficult task. This validity will be examined in the context of a partial case study concerning the relationship between tourism and the national or areal self-identifications …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: dr hab. Jan Kajfosz

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BALOGHOVÁ, Nicola. Sociologie turismu a konstrukce kolektivních identit ve světě pozdní modernity. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta