Theses 

Sport and its role in Soacha municipality, Colombia – Kristína CABALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kristína CABALOVÁ

Bakalářská práce

Sport and its role in Soacha municipality, Colombia

Sport and its role in Soacha municipality, Colombia

Abstract: This investigation is focused on the role of sport in the development of young peer leaders and their skills and on the impact of these skills to their lives. Tiempo de Juego (or TDJ) is a non-governmental organization from Colombia which works in three communities: Soacha, Santa Marta and Timbiquí. As this country passed through many social and political changes in last years, the foundation adapted its work on the condition and needs of local communities. TDJ uses sport, art and technology as a tool to reach and to work with community implementing its own methodology named Coexistence Methodology to every activity. This methodology is focused on a development of technical, pedagogical and psychosocial skills. A very important part of TDJ's work is to give to its participants an opportunity to be formed as young peer leaders, volunteers who attends capacity-building sessions of the School of Leadership and teaches learned abilities and knowledge with other participants. The results show sport as a tool that brings children and youngsters to the foundation; that it makes all the educational process more attractive and joyful; and its potential to develop many different skills. The research emphasizes into fours life skills - communication, empathy, interpersonal relations and self-knowledge - and shows their impact in lives of young peer leader, mainly in the environment of their families, schools and training sessions.

Abstract: Tento výzkum je zaměřen na roli sportu v rozvoji mladých lídrů a jejich dovedností, a také dopadem těchto dovedností na jejich život. Tiempo de Juego (nebo TDJ) je nevládní kolumbijská organizace, která pracuje ve třech lokalitách: Soacha, Santa Marta a Timbiquí. Vzhledem k tomu, že tato země prošla v posledních letech mnoha společenskými a politickými změnami, tato organizace přizpůsobila svou práci podmínkám a potřebám místních komunit. TDJ používá sport, umění a technologii jako nástroj k práci s komunitou, zároveň implementuje vlastní metodologii s názvem Koexistenční metodologie během každé aktivity. Tato metodologie je zaměřena na rozvoj technických, pedagogických a psychosociálních dovedností. Velmi důležitou součástí práce TDJ je dát svým účastníkům příležitost rozvíjet se jako mladí lídři, což jsou dobrovolníci, kteří se účastní workshopů ve "škole líderství" a naučené schopnosti a znalosti dále učí ostatními účastníky této organizace. Výsledky výzkumu ukazují sport jako nástroj, který přivádí děti a mládež do TDJ; dělá celý vzdělávací proces atraktivnějším a zábavnějším; a že má potenciál rozvíjet mnoho různých dovedností. Výzkum se zaměřuje na čtyři životní dovednosti - komunikaci, empatii, mezilidské vztahy a sebepoznání - a ukazuje jejich vliv na životy mladých lídrů, zejména v prostředí jejich rodin, škol a tréninků.

Keywords: sport pro rozvoj, životní dovednosti, Organizace Tiempo de Juego, rozvoj mládeže, Kolumbie, Soacha, Cazucá

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=229295 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

CABALOVÁ, Kristína. Sport and its role in Soacha municipality, Colombia. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 01:15, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz