Tomáš Anděl

Bachelor's thesis

Vliv minerálního plniva CaCO3 na vlastnosti biologicky rozložitelného plastu PLA

Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá studiem termických, strukturních a mechanických vlastností biopolymerních struktur PLA s rozdílným hmotnostním obsahem uhličitanu vápenatého (1,5 - 10 hm. %). Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. V teoretické části je pojednáváno o minerálních částicových plnivech (talku, wollastonitu, slídě a uhličitanu vápenatém). U každého minerálu je …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the research of termic, structural and mechanic properties of PLA biopolymer structure with different calcium carbonate content by weight (1,5 - 10 wt%). Bachelor thesis is divided into theoretical and experimental part. In the theoretical part there are discussed mineral particulate fillers (talc, wollastonite, mica and calcium carbonate). For each mineral there is …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Anděl, Tomáš. Vliv minerálního plniva CaCO3 na vlastnosti biologicky rozložitelného plastu PLA. Liberec, 2020. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Technical University of Liberec

Faculty of Mechanical Engineering

Bachelor programme / odbor:
Mechanical Engineering / Mechanical Engineering

Práce na příbuzné téma