Kateřina Zelinková

Bakalářská práce

Posouzení úrovně motorické kompetence u dětí staršího školního věku ve třídách se sportovním a bez sportovního zaměření

Comparison of motor competence level in children of older school age between sports focused classroom and regular classroom
Anotace:
Bakalářská práce má za cíl stanovit úroveň motorické kompetence dětí staršího školního věku ve třídách se sportovním a bez sportovního zaměření. Úroveň motorické kompetence se stanovovala pomocí testové baterie Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-Second Edition (BOT-2). Tato testová baterie v její plné verzi obsahuje 53 testových cvičení, která jsou dále dělena do čtyř kategorií. Testová …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to determine the level of motor competence of older school age children in classes with and without sports focus. The level of motor competence was determined using the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-Second Edition (BOT-2) battery. This test battery in its full version contains 53 test exercises, which are further divided into four categories. The test …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zelinková, Kateřina. Posouzení úrovně motorické kompetence u dětí staršího školního věku ve třídách se sportovním a bez sportovního zaměření. Liberec, 2022. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická