Bc. Monika Kašíková

Master's thesis

Šikana a odlišnost

Bullying and difference
Abstract:
Diplomová práce s názvem „Šikana a odlišnost“ je rozdělena na dvě hlavní části, a to na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje zejména na problematiku šikany v návaznosti na odlišnost jedince. Soustředím se na projevy osobnosti, které mohou být zdrojem šikany dětí, na normalitu a abnormalitu člověka. Pozornost věnuji také procesu šikany, chování šikanovaného dítěte a projevům šikanování …more
Abstract:
The thesis called “Bullying and difference” is divided into two main parts, namely the theoretical and practical part. The theoretical part is focused primarily on the issue of bullying in relation to an individual´s difference. I concentrate on the manifestations of personality which could possibly be a source of bullying of children, on the normality and abnormality of man. I also pay attention to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zdeněk Hons

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství matematiky pro základní školy