Mgr. Michaela Krafčíková, Ph.D.

Disertační práce

Charakterizace nukleových kyselin v komplexním prostředí živých buněk pomocí in-cell NMR spektroskopie

Characterization of nucleic acids in the complex environment of living cell using in-cell NMR spectroscopy
Anotace:
Každý organismus se skládá z biomolekul, které jsou odpovědné za správnou funkci jeho buněk. Konvenční metody pro analýzu biomolekul však nejsou prováděny v jejich přirozeném prostředí. Informace o důležitých strukturních a funkčních vlastnostech biomolekul jsou tím zcela ztraceny. Biomolekuly uvnitř živých buněk jsou ovlivňovány širokou škálou faktorů prostředí, jako je teplota, molecular crowding …více
Abstract:
Each organism consists of biomolecules, which are responsible for the proper function of its cells. However, the conventional methods for biomolecule analysis are not conducted in their native context. Consequently, information on biomolecules' important structural and functional features is entirely lost. Biomolecules inside the living cells are influenced by a broad range of environmental factors …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.
  • Oponent: PhD Enrico Luchinat, May Khanna, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biomolekulární chemie a bioinformatika / Biomolekulární chemie a bioinformatika