Mgr. Martina Dobiášová

Bakalářská práce

Kolínská kina mezi lety 1911 - 1939: Kinematografické divadlo Karla France a jeho následovníci

Cinemas in Kolín between 1911-1939: Cinematographic Theatre owned by Karel Franc and it's followers
Anotace:
Hlavním záměrem této práce je popis vzniku a vývoje stálých kin ve městě Kolíně mezi lety 1911 – 1939. Soustředíme se především na podnik známý jako Kinematografické divadlo v Kolíně, majitel Karel Franc, založený roku 1911 jako první tamní kino. Později jej následovala Bio Republika v roce 1920 a Bio Zálabí v roce 1939. Tato studie popisuje klíčové okolnosti ovlivňující existenci regionálních kin …více
Abstract:
The main intention of this thesis is to describe the inception and development of the permanent cinemas in the town of Kolín between 1911-1939. Especially we focus on Cinematographic Theatre in Kolín, owned by Karel Franc, established in 1911 as the first local cinema. Later it was followed by Bio Republika in 1920 and Bio Zálabí in 1939. This work is to describe the core factors affecting the existence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií