Bc. Barbora Břenková

Master's thesis

Sebepercepce a body image u mužů 20 - 40 let ve sportu

Self-perception and body image of men 20 to 40 years old in sports
Abstract:
Diplomová práce se zabývá sebepercepcí a body image u mužů 20–40 let ve sportu. V teoretické části jsou vytyčeny základní pojmy a popsána daná problematika, a to zejména na základě relevantních vědeckých studií. Cílem je zhodnotit body image a sebepercepci u mužů a stanovit rozdíly v tělesném sebepojetí mezi muži, kteří sportují, jsou pohybově aktivní a mezi těmi zcela pohybově pasivními. Vyhodnocení …more
Abstract:
The master’s thesis investigates men’s self-perception and body image in sports at the age of 20 to 40. In the theoretical part, the key concepts are defined and the re-searched topic explained based on relevant scientific evidence. The main objective is to appraise the differences in body image and self-perception of men who do sports and are physically active against men with sedentary lifestyle …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 6. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 7. 2021
  • Supervisor: Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / field:
Strength and Conditioning Training and Applied Kinesiology / Strength and Conditioning Training