Mgr. Petra Pokorná, Ph.D.

Disertační práce

Česká duchovní hudba na přelomu 21. století

Czech spiritual music at the turn of the 21st century
Anotace:
Disertační práce je zaměřena na současnou českou duchovní hudbu, konkrétně přibližuje jednu z výrazných tvůrčích individualit tohoto hudebního odvětví, skladatele a pedagoga Pavla Nováka-Zemka. Pro jeho kompoziční styl je typické použití velmi osobitě pojaté techniky unisona, která je představena pomocí analýzy vybraných symfonií. Součástí práce je kapitola, v níž je stručně představena osobnost Pavla …více
Abstract:
This doctoral thesis focuses on contemporary Czech spiritual music, specifically is presenting the work of the one of the most creative individual of the music industry: The composer and teacher Pavel Novák-Zemek. His compositional style is characterized by the use of a uniquely conceived technology of unison, which is presented through the analysis of selected symphonies. Part of this work is also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Michal Košut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D., prof. PhDr. Jindřiška Bártová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta